17:00 ЦАГ ХҮРТЭЛ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ХАЛУУН УСЫГ ХЯЗГААРЛАЛАА

   Айл өрхүүдийн халаалтыг энэ сарын 15-аас эхлэн өгнө. Үүний өмнө өвөлжилтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд “ЭДЦС” ТӨХК өнөөдөр 08:00-17:00 цагийн хооронд дулааны төв шугаманд нягтын туршилт хийх тул энэ хугацаанд хэрэглэгчдийг хэрэглээний халуун усыг түр хугацаагаар хязгаарлаад байна. 

Мэдээллийн төв