2024 оны 04-р сарын 24

Орхон аймгийн гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөл, урьдчилан сэргийлэх арга замын криминологи судалгааны тайланг танилцууллаа

Орхон аймгийн гэмт хэргийн шалтгаан нөхцөл, урьдчилан сэргийлэх арга замын криминологи судалгааны тайланг танилцууллаа

Дээш