Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл өнөөдөр хуралдлаа

  Аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл өнөөдөр хуралдлаа.  Өнөөдрийн хурлаар аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөлийн 2019 онд хийх ажлын төлөвлөгөө, зардлын хуваарь батлах тухай, ГХУСАЗЗ-ийн нарийн бичгийн даргаар Б.Тунгалагийг ажиллуулах зэрэг асуудал хэлэлцлээ.  Хэлэлцсэн асуудалтай холбогдуулан салбар зөвлөлийн гишүүд асуулт асууж санал хэлсэнээр аймгийн ГХУСАЗЗ-ийн 2019 онд хийх ажлыг төлөвлөгөөг баталлаа.