Бэлэн байдалд ажилласан албан хаагчдад Талархал гардууллаа

   Цар тахлын дэгдэлтийн үед бэлэн байдалд ажилласан албан хаагчид болон аймгийн онцгой комисст мөнгөн хандив өргөсөн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын төлөөлөлд өнөөдөр талархал гардууллаа. Коронавирусны халдвар Ковид-19 вирусны тархалтыг хумих гарч болгох эрсдлээс урьдчилан сэргийлж Орхон аймгийн хэмжээнд 2800 гаруй албан хаагчид ажилласан бөгөөд тэдний төлөөлөл болсон 450 гаруй албан хаагч, иргэн, аж ахуйн нэгжид ийнхүү талархал гардуулан өгчээ.