ОРХОН АЙМАГТ СОНГОГЧДЫН ИРЦ 50 ХУВЬД ХҮРЛЭЭ

   Манай аймагт нийт 67516 иргэн саналаа өгөхөөс 21 цагийн байдлаар 35378 иргэн саналаа өгч нийт санал өгөх иргэдийн 52,40% саналаа өгөөд байна. 

   Улсын хэмжээнд сонгуулийн ирц 52 хувьтай байна.

   Санал хураалт 22:00 цагаар дуусгавар болох юм. Иргэдийг амжиж саналаа өгөхийг уриалж байна. 

 

Мэдээллийн төв