Өнөөдөр “Хөх Монгол цогцолбор” ОНӨААТҮГ-ын Төлөөлөн удирдах зөвлөл хуралдлаа

   Өнөөдөр “Хөх Монгол цогцолбор” ОНӨААТҮГ-ын Төлөөлөн удирдах зөвлөл хуралдлаа.  Хурлаар “Хөх Монгол цогцолбор”-ын 2018 оны үйл ажиллагааны болон төсвийн гүйцэтгэлийн тайлантай танилцсан юм.

  Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс Хөх Монгол цогцолборын захирал, нягтлан бодогч нарт 2018 оны жилийн эцсээр өргүй гарах, 2019 оны орлого, зарлагын төсвийг батлуулах үүрэг өгөгдлөө.