"Худалдааны газар, түүний үйлчилгээ" стандартыг шинэчлэхэд оролцох иргэдийн саналыг авч байна

   Стандарт, хэмжил зүйн газарт “MNS 5021:2017, Худалдааны газар, түүний үйлчилгээ” стандартыг шинэчлэх ажлын хэсэгт сонирхогч талуудын оролцоог хангах зорилгоор нээлттэй бүртгэлийг эхлүүлсэн тул сонирхсон байгууллага, иргэд дараах хаягаар холбогдоно уу. 

         Бүртгэх хугацаа:  2018 оны 2 дугаар сарын 28-ны өдрийг дуустал
         Цахим хаяг:  dtsd1999@yahoo.com
         Утас: Улаанбаатар хот 455284, 99058172

                                                                         Орхон аймгийн Стандарт, Хэмжилзүйн хэлтэс