Баяр наадмын үеэр аймгийн нийтийн тээврийн үйлчилгээнд түр мөрдөгдөх маршрут

БАЯР НААДМЫН ҮЕЭРХ ОРХОН АЙМГИЙН НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТҮР МАРШРУТ

Авто тээврийн төв