2019 оны 11-р сарын 22

“Иргэн төвтэй соён гэгээрүүлэх өдөрлөг, уулзалт” боллоо

Энэхүү үйл ажиллагааны үеэр аймаг, орон нутгийн удирдлагуудтай уулзан, төрийн албан хаагчдад зориулсан сургалт явуулан, иргэд, олон нийтэд хууль, эрх зүйн зөвлөгөө өгч,  урьдчилан сэргийлэх соён гэгээрүүлэх үйл ажиллагааны талаар танилцуулга мэдээлэл хийлээ.

Дээш